Gửi Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

I

Mai này mừng bạn cổ lai hy
Ðó đây còn có Trần Trung Tá
Sau trước sao không Trương Nghĩa Kỳ
Hải ngoại mỗi nghe là phấn khời
Tạm dung hễ nhắc chẳng phân bì
Lệ ơi được thế nhờ đâu vậy
Nhờ tấm lòng thành bạn cố tri

II

 Chẳng qua cũng mấy chuyện hu hy
Trẻ thì tranh đấu chưa ngừng nghỉ
Già lại lưu vong cũng dị kỳ
Tật ấy làm sao mà đổi được
Tài kia hồ dễ đã ai bì
Lấy thơ làm lãi làm duyên vậy
Tri bất tri ừ thị việc tri.*

*Tri vi tri chi, bất tri vi bất tri thị tri = biết thì nói biết, không biết nói không biết, là biết vậy

Hà Thượng Nhân

This post has already been read 1188 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Thương nhớ An Giang vùng đất sơn kỳ thủy tú

Trên vùng địa lý của miền đất An-Giang ở phương Nam từ xưa cho đến nay, nếu không có được dòng chảy của con sông…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: