Liên Khúc Mưa – Mỹ Huyền, Cát Lynh, Nhật Lâm | ASIA 69

**Audio - Video
Liên Khúc Mưa – Mỹ Huyền, Cát Lynh, Nhật Lâm | ASIA 69
ORDER NOW on DVD: [http://alturl.com/fz2qt] or Bluray: [http://alturl.com/smy8o]

“Liên Khúc MƯA, NHỮNG NGÀY MƯA GIÓ, HÃY QUAY VỀ BÊN NHAU, HAI MÙA MƯA, MƯA TRÊN BIỂN VẮNG, MƯA CHIỀU”

DVD69- TÁC GIẢ, TÁC PHẨM(Liên Khúc Tuyệt Vời, Tình Ca Muôn Thưở)


«ASIA 69» Liên Khúc Mưa – Mỹ Huyền, Cát Lynh, Nhật Lâm
This is an official exclusive pre-release clip from Asia Entertainment.
Please support us by purchasing original products.

© Asia Entertainment [http://trungtamasia.com]
© Asia Channel [http://youtube.com/trungtamasiachannel]
Facebook: http://facebook.com/TheAsiaChannel
Email : asiachannel@sbtn.tv Or: theasiachannel@gmail.com
Official website: http://TrungTamAsia.com
10501 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92840
Phone: (800) 345-7047 / (714) 636-3002.
Email: sales@trungtamasia.com

 13 total views,  1 views today

Bình luận