LK Chuyện Hoa Sim, Chuyện Giàn Thiên Lý, Chuyện Tình Hoa Trắng – Hợp Ca Asia | ASIA 52

**Audio - Video
Liên Khúc: Chuyện Hoa Sim, Chuyện Giàn Thiên Lý, Chuyện Tình Hoa Trắng – Băng Tâm, Y Phụng, Đặng Thế Luân, Mạnh Đình, Ngọc Huyền

Vào mỗi thứ ba và thứ năm, chúng tôi sẽ chiếu thêm một bài mới trong chương trình [asia REWIND], mời quý vị trở lại và đón xem. Quý vị có thể yêu cầu bài hát mình muốn xem, xin hãy cho chúng tôi biết.

Check back every TUESDAY, THURSDAY & SATURDAY for more [asia REWIND] !
Let us know which performances you want to see and you’ll see them on [asia REWIND] soon!

SHOP : http://asiaeshop.com/
VIMEO : http://vimeo.com/asiaonline/vod_pages
FACEBOOK : http://facebook.com/theasiachannel

 14 total views,  1 views today

Bình luận