▓ Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay 2016 Phần 8 || Đọc Truyện Đêm Khuya
► Danh sách truyện:
01. Đêm Của Mùa Sắp Qua
02. Ngày Mai Em Sẽ Tìm Anh
03. Có
04. Mùa Bông Điên Điển
05. Ngụ Cư
06. Gặp Gỡ Người Xưa
07. Sau Một Cơn Gió
08. Chị Dâu Tôi
09. Ở Bến Sông Xưa
10. Người Đàn Bà Hát
11. Cô Lái Đò
12. Hoa Gạo Bên Sông
13. Lựa Chọn

Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 1 : http://youtu.be/owUwLkepRsE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 2 : http://youtu.be/ly_N7C1MqY0
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 3 : http://youtu.be/0Wvj9JBe3Xc
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 4 : http://youtu.be/fAkJQzOrsYE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 5 : http://youtu.be/xPjtWlFD_Nk
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 6 : http://youtu.be/Bu4CnvylSaA
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 7 : http://youtu.be/KTjQpNTEBDM
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 8 : http://youtu.be/Vafsbhgf5fE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 9 : http://youtu.be/Tr9JO4h4kdU
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 10 : http://youtu.be/TJ2lZHV5tII
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 11 : http://youtu.be/ubmu0bOyZRY
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 12 : http://youtu.be/YF7GkONQtbA
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 13 : http://youtu.be/KPSmQB4xXPI
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 14 : http://youtu.be/f4HtDfeOIS8
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 15 : http://youtu.be/GyLtMCz5GLo
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 16 : http://youtu.be/m9RdjJY60RA

Đã xem 237 lần,  2 lần xem hôm nay.