Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe tuyển tập truyện ngắn hay phần 10 với các truyện ngắn sau đây:

01. Sông vẫn trôi
02. Chợ cuối trời
03. Chuyến phà cuối cùng
04. Kỷ niệm về anh ấy
05. Một lần đi biển
06. Đá vỡ
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 1 : http://youtu.be/owUwLkepRsE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 2 : http://youtu.be/ly_N7C1MqY0
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 3 : http://youtu.be/0Wvj9JBe3Xc
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 4 : http://youtu.be/fAkJQzOrsYE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 5 : http://youtu.be/xPjtWlFD_Nk
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 6 : http://youtu.be/Bu4CnvylSaA
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 7 : http://youtu.be/KTjQpNTEBDM
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 8 : http://youtu.be/Vafsbhgf5fE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 9 : http://youtu.be/Tr9JO4h4kdU
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 10 : http://youtu.be/TJ2lZHV5tII
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 11 : http://youtu.be/ubmu0bOyZRY
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 12 : http://youtu.be/YF7GkONQtbA
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 13 : http://youtu.be/KPSmQB4xXPI
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 14 : http://youtu.be/f4HtDfeOIS8
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 15 : http://youtu.be/GyLtMCz5GLo
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 16 : http://youtu.be/m9RdjJY60RA

Đã xem 232 lần,  2 lần xem hôm nay.