▓ Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Phần 2 || Đọc Truyện Đêm Khuya
Danh sách truyện:
01. Ngoảnh Lại Là Người Dưng
02. Về lại Gò Công
03. Nắng Qua Miền Ký Ức
04. Trớ Trêu
05. Nắng Tháng Chạp
06. Sài Gòn Đắc Địa
07. Mùa Chim Én Bay Về
08. Hương Bưởi
09. Bánh Trái Mùa Xưa
10. Một Lần Ra Phố
11. Nước Mắt Chảy Xuôi
12. Cô Chủ Nhiệm Của Tôi
13. Hoa Cỏ
14. Giữa Dòng
15. Những Dấu Chấm Lặng
16. Bóng Chữ
17. Lính Bay
18. Cơn Mưa Bất Chợt
19. Tết
20. Cổ Tích Quê Nhà

Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 1 : http://youtu.be/owUwLkepRsE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 2 : http://youtu.be/ly_N7C1MqY0
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 3 : http://youtu.be/0Wvj9JBe3Xc
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 4 : http://youtu.be/fAkJQzOrsYE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 5 : http://youtu.be/xPjtWlFD_Nk
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 6 : http://youtu.be/Bu4CnvylSaA
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 7 : http://youtu.be/KTjQpNTEBDM
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 8 : http://youtu.be/Vafsbhgf5fE
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 9 : http://youtu.be/Tr9JO4h4kdU
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 10 : http://youtu.be/TJ2lZHV5tII
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 11 : http://youtu.be/ubmu0bOyZRY
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 12 : http://youtu.be/YF7GkONQtbA
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 13 : http://youtu.be/KPSmQB4xXPI
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 14 : http://youtu.be/f4HtDfeOIS8
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 15 : http://youtu.be/GyLtMCz5GLo
Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 16 : http://youtu.be/m9RdjJY60RA

Đã xem 326 lần,  4 lần xem hôm nay.