Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe những truyện ngắn sau đây:

► Danh sách truyện:
01. Hạnh Phúc Muộn Màng
02. Trường Sa
03. Ngọc Rắn
04. Nhớ Sông
05. Cánh Thu Bay
06. Nhớ Lắm Trường Sa Ơi
07. Nắng Vàng Hương Cũ
08. Mắt Cười
09. Giọt Hồi Âm Ký Ức
10. Điều Thầy Chưa Kể
11. Thương Ngọn Cỏ May
12. Thư Tình Năm Mới
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 1 : http://youtu.be/owUwLkepRsE
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 2 : http://youtu.be/ly_N7C1MqY0
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 3 : http://youtu.be/0Wvj9JBe3Xc
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 4 : http://youtu.be/fAkJQzOrsYE
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 5 : http://youtu.be/xPjtWlFD_Nk
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 6 : http://youtu.be/Bu4CnvylSaA
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 7 : http://youtu.be/KTjQpNTEBDM
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 8 : http://youtu.be/Vafsbhgf5fE
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 9 : http://youtu.be/Tr9JO4h4kdU
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 10 : http://youtu.be/TJ2lZHV5tII
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 11 : http://youtu.be/ubmu0bOyZRY
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 12 : http://youtu.be/YF7GkONQtbA
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 13 : http://youtu.be/KPSmQB4xXPI
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 14 : http://youtu.be/f4HtDfeOIS8
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 15 : http://youtu.be/GyLtMCz5GLo
✍ Tuyển Tập Truyện Ngắn 2015 Phần 16 : http://youtu.be/m9RdjJY60RA

Đã xem 258 lần,  2 lần xem hôm nay.

<