Anh Là Tia Nắng Trong Em – Lâm Thúy Vân [asia SOUND] | ASIA 16

**Audio - Video
Anh Là Tia Nắng Trong Em – Lâm Thúy Vân [asia SOUND] | ASIA 16
Vào mỗi thứ ba và thứ năm, chúng tôi sẽ chiếu thêm một bài mới trong chương trình [asia REWIND], mời quý vị trở lại và đón xem. Quý vị có thể yêu cầu bài hát mình muốn xem, xin hãy cho chúng tôi biết.

Check back every TUESDAY, THURSDAY & SATURDAY for more [asia REWIND] !
Let us know which performances you want to see and you’ll see them on [asia REWIND] soon!

SHOP : http://asiaeshop.com/
VIMEO : http://vimeo.com/asiaonline/vod_pages
FACEBOOK : http://facebook.com/theasiachannel

 14 total views,  1 views today

Bình luận