Trận Diệt Chiến Xa Trên Dẫy Đồi Trần Văn Lý 1/4 – Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc| Lam Sơn 719 diễn đọc | Vietlove

**Audio - Video
Trận Diệt Chiến Xa Trên Dẫy Đồi Trần Văn Lý
1: https://youtu.be/Byne2BLiQYg
2: https://youtu.be/DZYh5A-3Kp0
3: https://youtu.be/h–LLoWoS20
4 (End): https://youtu.be/utyokxA99dM
Bài viết: http://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/TranDietChienXa.htm
Hồi ký chiến trường của Mũ đỏ Bùi Đức Lạc. Diễn đọc cũng là một thành viên trong gia đình Mũ đỏ – Lam Sơn 719. Đây là 1 cơ duyên giữa người đọc và người viết đã từng cùng chiến đấu chung một chiến trường lại được hội ngộ trong tập hồi ký này.

Vietlove Viet love Nghe truyện Nghe truyện đọc Truyện đọc Truyện hay Nghe Truyện Xưa Nghe Truyen Xua Van Hoc Mien Nam Truyện Đêm Khuya Radio

 89 total views,  1 views today

Bình luận