#NamHòa Tiếp tục phần luyện nghe English For Today là bài 4.

Lesson 4: In The Far North.

Bài này có phần văn phạm nói về PAST PERFECT, past perfect để chỉ một hành động xảy ra trước một thời gian nhất định ở quá khứ. Hay để biểu thị một hành động quá khứ xảy ra trước một hành động quá khứ khác

Tuy nhiên ở đây chúng ta đang luyện nghe là chủ yếu.

Theo mình phương pháp luyện nghe tốt nhất là NGHE ĐI NGHE LẠI, NGÀY NÀO CŨNG NGHE, NGHE TỚI KHI NÓ LỌT VÀO TAI MỘT CÁCH VÔ THỨC.

Tất nhiên đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn vì Kiên nhẫn chở được núi.

Khi nghe (bằng computer) các bạn có thể dừng lại bất cứ chỗ nào để xem nghĩa Việt Nam bằng cách nhấn nút K, hay muốn nghe lại câu nào thì bấm nút J

Chúc các bạn thành công.

Các bạn có thể đăng ký kênh của mình :

kênh Youtube: https://goo.gl/qpLwZ8

Facebook: https://goo.gl/vSpRfm

Danh sách phát bộ English For Today (sẽ cập nhật mỗi khi up load thêm) https://goo.gl/NFnUSZ

Mọi liên lạc xin vui lòng email trungnguyentz09@gmail.com.

source

Đã xem 12 lần,  1 lần xem hôm nay.