[ Tập 588 ] Chuyện ma có thật : Đồ của người chết

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 588 :
– Phòng trọ có ma
– Duyên âm
– Đi ruộng gặp ma
– Đồ của người chết

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ho.mysu
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham

 20 total views,  1 views today

Bình luận