[ Tập 616 ] Chuyện ma có thật : Cây cầu có ma ở Kiên Giang

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 616 :
– Ngôi nhà của bà thầy bói
– Cây cầu ma
– Không tin có ma
—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ho.mysu
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham

 17 total views,  1 views today

Bình luận