[ Tập 627 ] Chuyện ma có thật : Quỷ đói

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham

Tập 627 bao gồm các chuyện ngắn :
– Được vong cứu ( An Giang )
– Quỷ đói ( An Giang )
– Lỡ đạp lên mộ ( Long Hải )
– Vong linh người đàn ông trong nhà mới ( Long Hải )
– Bị ma dắt
– Nửa đêm thấy quỷ
– Chuyện lạ trong một lần leo núi Bà Đen ( Tây Ninh )
—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ho.mysu
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham

 15 total views,  1 views today

Bình luận