#NamHòa Đại Học Máu không phải là tiếng nói đầu tiên cũng không phải là tiếng nói cuối cùng viết về thảm trạng gọi là “Học tập cải tạo”

Đại Học Máu chỉ là lời tường trình của một nhân chứng về những điều mắt thấy tai nghe qua các nhà tù Trảng Bàng, An Dưỡng, Suối Máu và Hàm Tân.

Quyển sách này không thể là một tác phẩm tiểu thuyết văn chương, cũng không thể nằm trong hình thức một hồi ký chính trị hoặc một bút ký lao tù. Quyển sách này, thực tế, chỉ có thể được coi như một đống quặng mỏ, được khai quật và còn giữ nguyên hình thái chân thực của nó.

Hoặc có thể nói một cách khác, bảy mươi chương sách này có thể xem như bảy mươi tấm ảnh, được chụp liên tục và được rửa ra bởi một phó nháy may mắn và có tính tiếc của, nháy được bảy mươi hoàn cảnh buồn nhưng có ý nghĩa trong đời tù cải tạo dưới chế độ cộng sản.

Hoặc có thể nói một cách khác hơn nữa, quyển sách này là bản phúc trình của một người lính VNCH bị bỏ rơi, bị ở tù cộng sản, rồi thoát được ra ngoài, ngồi viết lại để kính gửi tới những ai còn thương yêu và còn quan tâm đến nước Việt Nam và con người Việt Nam còn ở lại…

Quặng mỏ, những tấm ảnh chụp vội và chụp tham, hay bản phúc trình được thảo bởi một anh lính quèn, bản chất của nó thực khó tránh khỏi hai yếu tố chính thô và thực! Đồng lúc, mục đích của nó cũng không có gì khác hơn là ước ao sẽ được sử dụng như một thứ nguyên liệu cho một công trình biến hóa có ích lợi.

Tác giả có nhiều hoài vọng, phải nói thật như thế, nhưng hoài vọng lớn nhất vẫn là mong sao mớ quặng mỏ này sẽ giúp cho một guồng máy nào đó chạy thêm một vòng xích, một sử gia nào đó có thêm một chứng từ về cơn đau ốm quê hương, hoặc một người Việt Nam lưu lạc nào đó tìm được một quyết định: Phải cứu lấy người ở nhà!…
Hà Thúc Sinh
Hoa Kỳ 12-84.————–

Kính xin tác giả và những ai có liên quan cho chúng tôi được post tác phẩm này HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH GÂY OÁN HỜN HAY GỢI LẠI VẾT THƯƠNG MÀ CHỈ VỚI MỤC ĐÍCH:

  • Như là một kỷ niệm, một chứng tích mà những người từng “học tập cải tạo” trải qua.
  • Lưu giữ tài liệu như lời tác giả nói, 70 chương là 70 tấm hình mà bác phó nháy may mắn chụp được…

Trong quá trình làm video và làm cho âm thanh đều, rõ hơn (vì NGUỒN CHÚNG TÔI ĐÃ THU TỪ RADIO RẤT LÂU RỒI) KHÔNG TRÁNH KHỎI SAI SÓT MẶT NÀY MẶT KHÁC

Mọi vấn đề có liên quan xin vui lòng email về:

trungnguyentz09@gmail.com

Chân thành cảm ơn.

source

Đã xem 10 lần,  1 lần xem hôm nay.