[ Tập 646 ] Chuyện ma có thật : Hồn ma người đàn bà chết đuối

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 646 gồm các chuyện :
– Hồn ma người đàn bà chết đuối ( Cần Đước Long An )
– Vong hồn ông Nội ( Cần Đước Long An )
– Vong nhập ( Không rõ địa lý )
—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ho.mysu
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham

 13 total views,  1 views today

Bình luận