[ Tập 649 ] Chuyện ma có thật : Vu oan hại người

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 649 bao gồm chuyện :
– Nhà ma ( Úc )
– Vu oan ( Huế )
– Bóng người trong nhà hoang ( Huế )
—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ho.mysu
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham

 16 total views,  1 views today

Bình luận