#NamHòa Một nhóm bạn chơi với nhau từ nhỏ, từ cái thời tắm mưa tồng ngồng..
rồi như một định luật- mà đã là định luật thì không thể tránh khỏi, luật hợp tan, mỗi người một ngả, ai biết ngày sau ra sao.
Kính mời Quý Vị và các bạn theo dõi câu chuyện

Chúng Mình Ba Đứa- của tác giả Nguyễn Văn Ba

qua giọng đọc chị Thanh Phương

Mọi vấn đề liên quan cần liên lạc xin vui lòng email về:

trungnguyentz09@gmail.com

Dưới đây là danh sách đã phát của kênh Nam Hòa, chỉ cần click vào là NGUYÊN CẢ MỘT BỘ TRUYỆN SẼ TỰ ĐỘNG POST CHO TỚI HẾT.
Hồi ký Tháng Tư đen- Dương Phục và Vũ Thanh Thủy

Thanh Phương đọc 2: Nhiều Tác giả

Thanh Phương đọc 1: Nhiều tác giả

Trong Lòng Địch- Trần Trung Quân

Đại Đội Chín Ba Nhẩy Dù- Đào Đức Bảo-

Đại Học Máu- Hà Thúc Sinh

Mồ Hoang Trên Núi Lạnh- Nhóm phóng viên

Thép Đen- Đặng Chí Bình

Nước Mắt Đỏ- Từ Nhiên Hương

Hà Nội Báo Động Đỏ- Dương Văn Lợi

Mười Bảy Năm Trong Các trại Cải Tạo- Kale

Phận Người Vận Nước- Phan Nhật Nam

Mùa Hè Đỏ Lửa bản viết 2013- Phan Nhật Nam

Dọc Đường Quảng Trị- Ngọc Thủy- Đoan Trang đọc