[ Tập 656 ] Chuyện ma có thật : Quỷ cụt giò

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 656 bao gồm các chuyện :
– Con quỷ giữa đồng
– Quỷ cụt giò
– Quỷ nữ treo cổ
Ba chuyện đều ở Sa Đéc
– Vong đuổi ( Không rõ địa lý )

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ho.mysu
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham

 14 total views,  1 views today

Bình luận