[ Tập 674 ] Chuyện ma có thật : Chuyện ma trường Trần Huỳnh – Bạc Liêu

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 674 bao gồm các chuyện :
– Vong hồn người lính ( Sóc Trăng )
– Ma nữ trong chùa ( Bà Rịa – Vũng Tàu )
– Chuyện ma trường Trần Huỳnh Bạc Liêu
—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham

 20 total views,  1 views today

Bình luận