[ Tập 677 ]Chuyện ma có thật : Ma da

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
——Tập 677 bao gồm các chuyện :
– Ma da ( Bình Thuận )
– Oan hồn nam sinh ( Đồng Nai )
Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 16 total views,  1 views today

Bình luận