Hương Trà (thuận nghịch độc)

đọc xuôi: 

Ngà say dáng hạ đến tìm em 
Khói lạnh giăng chiều những ấm êm 
Hoa nhớ mộng về theo ảo giấc 
Bước hờ người lại đón vui đêm …….
Trà hương ánh quyện lời từ tạ 
Tiếng khẽ môi thầm giọng khó quên 
Xa vắng giọt mưa trời giá lạnh 
Tà trăng ánh khuất lặng buồn thêm 

đọc ngược: 

Thêm buồn lặng khuất cảnh dương tà 
Lạnh giá trời mưa giọt vắng xa 
Quên khó giọng thầm môi khẽ tiếng 
Tạ từ lời quyện ánh hương trà 
Đêm vui đón lại người hờ bước 
Giấc ảo theo về mộng nhớ hoa 
Êm ấm những chiều giăng khói lạnh 
Em tìm đến hạ dáng say ngà 

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP 
23.05.2009

This post has already been read 1664 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: