Ðoạn Trường / Hý Trường / Bách Đoạn Trường

Tôn Thất Xứng: Xướng

Xuân đã về rồi, em ở đâu
Xa xôi vạn dặm có chi sầu! ……
Bên ni Bắc Mỹ buồn tê tái ……
Nhớ nước chiều hôm đứng tựa lầu.
Năm ấy đầu xuân nắng mới lên 
Ong từng đám liệng, bướm đua chen
Nhìn giàn thiên lý đầy hoa trổ
Anh nói : mai ngày Tết đón em
Lời hẹn, chao ôi ! thật mặn nồng
Nhưng mà đời lính quá long đong
Tang bồng hồ thỉ còn dang dở
Chinh chiến chưa tròn với núi song
Ðể mộng tương lai đẹp tuyệt vời
Hóa thành mây xám, khói lam trôi
Từ khi nước mất trong tay cộng (1)
Anh một phương trời, em một nơi.
Rồi phải phong trần biệt cố hương
Quê người dầu dãi nắng pha sương
Tháng năm ngùi ngậm làm ly khách
Tội nghiệp cho em cũng đoạn trường.

(1) cộng = cộng sản Việt Minh cưỡng chiếm
TônThấtXứng
Sàigòn ngày 30 tháng 4 năm 1975


HÝ TRƯỜNG
Hà Thượng Nhân họa:

Tuổi già nào có đợi xuân đâu ?
Gió lạnh từng cơn giục nỗi sầu
Xứ tuyết treo tường tờ lịch mỏng
Ngày xưa ai đứng tựa bên lầu
Nam Giao côi đó mấy lần lên,
Trẩy hội mùa xuân bước bước chen
Ta vẫn là ta ngày thuở ấy
Tràng Tiền trước gió quẩn chân em.
Rượu chưa kịp rót, lệ chưa nồng
Mà nghĩa tình xưa đấu khó đong
Mới biết họp tan là lẽ ấy
Ngồi đây nhớ mãi một dòng sông.
Mùa hè tiếng sáo thả cao vời
Vỹ Dạ trăng tròn lặng lẽ trôi
Ðất nước đã xa ngàn vạn dặm
Ðôi người giờ đã ở đôi nơi.
Lưu lại còn duy một chút hương
Tuổi già giọt lệ giống như sương
Tự nhiên mình trở thành ly khách
Ngẫm mãi câu thơ cuộc hý trường.

hàthượngnhân

Xin họa bài Đoạn Trường của Tôn thất Xứng:

Bách Đoạn Trường

Xuân đã về rồi Anh ở đâu
Quê cha em uống vạn chung sầu
Từ hôm giặc đuổi về Kinh tế
Em mất nơi xưa, cả gác lầu

Năm ấy mùa xuân giặc nổi lên
Pa ri hiệp định nghĩ buồn tênh
Dân lành cuồn cuộn về Nam trốn
Có thấy anh đâu để đón em?

Đạn hết cho nên súng trống nòng
Lương anh chưa gởi gạo chưa đong
Bao nhiêu mộng ước đều tan vỡ
Dù nước non liền sông núi sông

Em cuốn theo bao chuyện vẽ vời
Làm ăn tập thể sướng như chơi
Đâu ngờ tất cả đều ba xạo
Làm một đằng mà nói một nơi

Nước mất nên anh biệt cố hương
Quê nhà em trăm nắng ngàn sương
Bao giờ anh hết làm ly khách?
Sẽ kể Anh nghe BÁCH ĐOẠN TRƯỜNG

Lê Kim

This post has already been read 1423 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: