Độc Hành Ca

dhc

Ớ kìa thiên hạ đang say
Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười
Nhớ ngươi nhạt thếch rượu đời.
Tay vo chỏm tóc ta ngồi ta ca

Tình tang lỗi nhịp mình ta
Thương về đầu bạc xót ra má hồng.
Đèn chong ai vợ không chồng
Võng nữa ai mẹ bế bồng không con.
Nằm đây thép rỉ son mòn
Cái đi mất mát, cái còn lần khân
Cúi đầu bóng rét vương chân
Ngẩng lên đã đụng giời xuân trên cành
Không vui sâu cỏ không đành
Mà cười nghe chửa ngon lành trái mơ
Đã toan ném bút vùi thơ
Thông buông tay áo sợ dơ dáng đời

Trót thừa ừ ngược, ừ xuôi
Chút thần tâm sự ra người hát ngao.
Giao tình tợp chén chiêm bao
Ngựa Hồ thôi giữ gác nào đạp chân
Đây người áo đỏ tầng xuân
Đấy đi tang trắng máy lần trùng quan
Không dưng rét cả giây đàn
Này cung dâng áo ngữ hàn là đây.

Nhớ xưa cùng đỗ bụi giầy.
Vỗ đùi ha hả thơ mày rượu tao
Say đời lầm lẫn chiêm bao
Thơ ra miệng dại, rượu nào mắt điên
Đầu bồng khí núi đang lên
Sá gì bóng tối đắp trên thân còm
Gặp thời xô xát nước non
Ta trôi ngươi trẩy lòng còn ngó theo
Đưa nhau qua bữa cơm nghèo
Đứa sầu gào rượu nữa nheo mắt cười
Vung tay như vạch ngang giời
Bảo rằng đâu nữa cái thời ngất ngư ?
Chén mồi dù hắt ưu tư
Sao cho ráo được gió mưa lội lầm
Cõi ngoài trăm họ muôn dân
Cười trong rau cỏ vẫn thầm khóc than
Sao ta lì mãi mật gan ?
Đời ai mắt sáng hơn vàng mà mong ?
Chẳng nghe đỏ khé sông Hồng
Sóng ngàn xưa vẫn não lòng ngàn sau
Chẳng nhìn bóng đá thâu thâu
Non Lam như kẻ gục đầu còn thương

Chẳng hoài thóc giống vất vương
Giếng khô lấp mạch cây vườn trụi hoa
Trách nào trái lẫn hương sa
Cốt luôn trẻ đắp, muôn già càng cao
Mồ hôi làm suối chiêm bao
Nguồn sinh nô lượng đổ vào vô biên
Lũ mình rấp hận thành điên
Cái câm thưở ấy cười lên thưở này
Thế rồi thí bỏ rủi may
Đứa giam cõi bụi, đứa đày rừng sâu
Vai cày chẳng quản làm trâu
Giong xe chẳng quản tóc râu làm bờm
Nẻo về chật chội áo cơm
Dặm đi lại động từng cơn lá rừng****
Lòng ta không sóng không đừng
Thơ vang lại vướng mấy tầng cửa quan !

Ngẩng thì núi quấn mây tang
Ngó Ðông lửa cháy nhìn Nam khói mù
Trời kia cũng giáng ưu tư
Ðất này cũng giáng ngắc ngư lạc đường.
Nhà ta nào thiếu gì thương
Mà ta ngăn ngắt như giường bệnh nhân
Thuốc nào chữa nỗi tà tâm
Bao mồi danh lợi ghìm chân sông hồ
Tóc xanh như cỏ trên mồ
Đời hoang chôn cả xuân thu một thời
Chao ôi! đâu xóm nô cười
Trẻ no vú sữa, già ngơi tiệc trà
Tự tình trai gái như hoa
Nằm trong vàng ngọc bước ra áo quần
Lầu cao đời rủ rèm xuân
Âm no ngồn ngộn mấy tầng vô tư

Biết gì đến giấc chinh phu
Đêm mơ ngọc đá lầm tro giật mình
Tay xua bóng dáng gia đình
Mà thân lơ láo thế tình càng đau
Đời xanh khó ngả mầu nâu
Mắt hào quang vẫn đục ngầu như say
Nghêu ngao cho sập bóng ngày
Khề khà cho ráo hận đầy từng hơi
Chiều nay nhắc chén lên môi
Không dưng tưởng nhắp máu người tanh tanh
Khóc nhau ném chén tan tành
Nghe vang vỡ cái bất bình thành thơ

Cố nhân! ới hỡi người xưa
Dọn đi tâm sự
Đây mưa về rừng!

(Trần Huyền Trân-Khâm Thiên, 1940)

This post has already been read 1862 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: