Tóc Xỏa Ngang Lưng

Mai anh đi bé có buồn không 
Mai anh đi nhớ bé vô cùng. 
Nhớ nắng buổi chiều nghiêng bóng xế. 
Nhớ môi cười áo trắng rung rung. ……..

Mai anh đi đường xa xa lắm. 
Đời con trai như vó ngựa hồng. 
Tuổi bé bình yên như cơn nắng. 
Tuổi anh buồn như lá mùa đông. 

Mai anh đi bé buồn hay vui 
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi. 
Thành phố sáng mai thành kỷ niệm 
Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi 

Mai anh đi lòng không dám hẹn 
Bởi xa rồi kỹ niệm cũng bay 
Như giọt nắng phai nhoà trên tóc 
Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây 

Mai anh đi bé có buồn không. 
Mai anh đi nhớ bé vô cùng. 
Nhớ dáng học trò em đến lớp. 
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng. 

Lưu Trần Nguyễn

This post has already been read 1627 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: