Bên Dòng Sông Nhỏ

Dòng sông chảy
Chở nắng chiều ra biển
Vạn sóng vàng
Đùa cợt dưới trời xanh

Nhẹ nghiêng đầu
Em nói nhỏ bên anh
Mình yêu mãi
Yêu nhau hoài anh nhé

Chỉ đôi ta
Trong khung trời nhỏ bé
Và bướm hoa
Cùng lũ én vui đùa

Có phải chăng
Tình yêu đã lên mùa
Mà say đắm
Làm tim anh lạc nhịp

Nước lớn ròng
Theo tiếng kêu bìm bịp
Nỗi sầu đau
Vì ai đã mất nhau

 Quang Hy 10/28/2017

This post has already been read 1187 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: