Cho Anh

Cho anh một nửa đời em,
Nửa vui anh giữ phần em nửa buồn .
Cho anh một nửa linh hồn .
Nửa tươi sáng nhất nửa chôn đáy lòng

Cho anh đời một màu hồng
Còn bao đen tối không cùng chia nhau
Cho anh mắc biếc quầng sâu
Từ bao độ nhớ đêm thâu rã rời

Cho anh hết cả xuân đời
Có còn chăng chỉ những lời thở than
Cho anh trọn kiếp trái ngang
Trọn đời cay đắng bẽ bàng duyên nhau

Em xin giữ vạn nỗi đau
Đời chia hai ngả ai sầu hơn em.
Anh đi em chỉ còn đêm
Chìm trong niệm cũ con tim khóc thầm

Quang Hy

This post has already been read 1199 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: