Còn Một Chút Xuân/ Một Chút Xuân Còn

Đọc xuôi:

     Còn Một Chút Xuân

Một xuân nữa ta vẫn trên quê mới
Người ở đây mà hồn ở đâu xa
Nhớ xuân xưa nhớ tha thiết quê nhà
Đêm nấu bánh đón giao thừa chờ tết

Nhớ mai nở pháo nổ dòn da diết
Ngày mồng một áo mới nhận lì xì
Rồi những ngày vừa sang độ xuân thì
Ngày đầu năm lăng Tả Quân hái lộc

Ánh xuân nồng trải vàng trên mái tóc
Trong khói hương em mờ ảo như tiên
Em về đâu đôi mắt biếc dịu hiền
Xuân bảy mốt mà vẫn như tuần trước

Đời nổi trôi thăng trầm theo vận nước
Em sang sông áo trắng thướt tha bay
Thế là thôi vĩnh biệt mối tình này
Người đi trước mà đến sau vạn dặm

Xuân hôm nay ta còn gì say đắm
Một chút buồn cho đời cũ đã qua
Xa người thương xa tổ quốc xa nhà
Đời phiêu bạt góc trời chân mây tối

Xuân lại về đời tàn theo ngày mới
Giữa giao thừa vạn vật vẫn lặng câm
Hương tết xưa đang cất tiếng thì thầm
Làm gì đây bớt buồn đi một chút

Rồi pháo nổ đến từ đầu ngọn bút
Hoa mai vàng trên giấy hãy là xuân
Tiếng xuân rơi vơi nhẹ chút lòng trần
Cùng kỷ niệm của những ngày yêu cũ

Quang Hy – Viết sau giao thừa Đinh Dậu

*

Đọc ngược:

Một chút xuân còn

Cùng kỷ niệm của những ngày yêu cũ
Tiếng xuân rơi vơi nhẹ chút lòng trần
Hoa mai vàng trên giấy hãy là xuân
Rồi pháo nổ đến từ đầu ngọn bút

Làm gì đây bớt buồn đi một chút
Hương tết xưa đang cất tiếng thì thầm
Giữa giao thừa vạn vật vẫn lặng câm
Xuân lại về đời tàn theo ngày mới

Đời phiêu bạt góc trời chân mây tối
Xa người thương xa tổ quốc xa nhà
Một chút buồn cho đời cũ đã qua
Xuân hôm nay ta còn gì say đắm

Người đi trước mà đến sau vạn dặm
Thế là thôi vĩnh biệt mối tình này
Em sang sông áo trắng thướt tha bay
Đời nổi trôi thăng trầm theo vận nước

Xuân bảy mốt mà vẫn như tuần trước
Em về đâu đôi mắt biếc dịu hiền
Trong khói hương em mờ ảo như tiên
Ánh xuân nồng trải vàng trên mái tóc

Ngày đầu năm lăng Tả Quân hái lộc
Rồi những ngày vừa sang độ xuân thì
Ngày mồng một áo mới nhận lì xì
Nhớ mai nở pháo nổ giòn da diết

Đêm nấu bánh đón giao thừa chờ Tết
Nhớ xuân xưa nhớ tha thiết quê nhà
Người ở đây mà hồn ở đâu xa
Một xuân nữa ta vẫn trên quê mới

Quang Hy

This post has already been read 1236 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: