Đại Phá Quân Thanh

Thanh binh ba nẻo tiến sang.
Hơn hai mươi vạn thẳng đàng Thăng Long.
Giặc Thanh thế mạnh quân đông.
Ta về Tam Điệp đề phòng khắp nơi.
Quang Trung nhận mệnh của Trời.
Lên ngôi hoàng đế đọc lời tấn công.
Trong đêm trừ tịch vượt sông.
Phá đồn Gián Khẩu như không có người.
Mãnh truy bôn tập Hạ Hồi.
Bất ngờ vây địch lúc trời còn đêm.
Giặc Thanh gan sắt phải mềm.
Cúi đầu xin tội trước thềm hàng ta.
Mưu thần đánh úp Đống Đa.
Phá tan đồn giặc quân ta tung hoành
Cờ đào trực chỉ hoàng thành
Họ Tôn tháo chạy bỏ thành vượt sông.
Quân Thanh xác nổi kín dòng.
Cầu phao phải chặt mới hòng thoát thân.
Lệnh vua truyền xuống toàn quân.
Ngọc Hồi quyết diệt một lần cho xong.
Chiến bào nám khói thần công.
Quân như thác đổ một lòng tiến lên.
Tướng Thanh giết hết trận tiền.
Chỉ trong một trận bình yên cõi bờ.
Anh hùng tuyệt thế thần cơ.
Quang Trung giữ vững cơ đồ giang san.
Tự hào tổ quốc Việt Nam.
Con Hồng cháu Lạc vinh quang muôn đời.

Quang Hy
9-2010

Để gợi nhớ lại trình tự thời gian và sự kiện của chiến thắng Kỷ Dậu 1789, đại phá quân Thanh.
1- Đồn Gián Khẩu do Hoàng Phùng Tứ (dòng dõi danh tướng Hoàng Ngũ Phúc) trấn thủ bị tiêu diệt đầu tiên trong ngày mồng một tết Kỷ Dậu.
2- Quân Thanh trong đồn Hạ Hồi không đánh mà hàng ngày mùng ba tết Kỷ Dậu, sau khi bị quân ta vây kín.
3- Hoàng Đế mang trung quân đến Ngọc Hồi ngày mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Dậu (29/1/1789) nhưng ngài không đánh ngay với mục đích làm cho quân Thanh
Tập trung hết tất cả vào Ngọc Hồi, Đạo kỳ binh của đô đốc Long đang tiến lên hướng Sơn Tây bất ngờ quay ngoặt lại đánh vào Đống Đa. Đạo kỳ binh này gồm các chiến sĩ đã theo Hoàng Đế đánh trăm trận  cực kỳ tinh nhuệ. Trong khi đó quân của Sầm Nghi Đống từ Điền Châu sang thuộc loại quân ô hợp nên bị diệt rất nhanh. Thăng Long coi như bỏ ngỏ. Tôn Sĩ Nghị phải tháo chạy sang bờ bắc sông Hồng Hà. Lúc đó Hoàng Đế mới ra lệnh tổng tấn công Ngọc Hồi, ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, nơi lực lượng tinh nhuệ chính của Thanh binh đang phòng thủ. Lòng địch đã hoảng sợ vì chủ tướng bỏ chạy trứoc mất rồi, lại thêm quân ta hừng chí vì đã chiếm lại được Thăng Long nên chỉ trong một buổi ta tiêu diệt hoàn toàn đồn Ngọc Hồi.
Trong sách sử đông tây kim cổ, hiếm thấy có mưu kế nào tuyệt diệu như thế.
4- Cờ của Tây Sơn màu đỏ và vì Hoàng Đế xuất thân từ thường dân nên sử sách gọi ngài là người anh hùng áo vải cờ đào.
5- Sử ghi lại, khi Quang Trung vào thành Thăng Long, chiến bào của ngài còn nám khói thần công.6- Toàn bộ các tướng lãnh nhà Thanh tham dự cuộc chiến Kỷ Dậu đều tử trận, chỉ trừ Ô Đại Kinh thống lãnh quân Vân Nam Qúy châu trấn tại Sơn Tây rút chạy khi Thăng Long thất thủ và Tôn Sĩ Nghị chạy thoát. Tôn Sĩ Nghị và các tướng dưới quyền đều là loại từng trải trận mạc và bọn chúng vừa thắng 3 chiến dịch lớn ở Đài Loan, Miến Điện, Tây Tạng trước khi sang Việt Nam và bỏ mạng.
Tên gồm có:
Hứa Thế Hanh – đề đốc Quảng Tây.
Sầm Nghi Đống – Thái Thú Điền Châu
Trương Triều Long – tổng binh tại Phúc Kiến
Thượng Duy Thăng- Phó Tướng Quảng Tây
Lý Hóa Long-  Tổng binh Quảng Đông phụ tá cho Trương Triều Long
Khánh Thành – Phó Tướng
Hình Đôn Hành – võ trạng nguyên – phó tướng ở Quảng Đông. (Giỏi đến võ trạng nguyên còn bỏ mạng ở nước ta!!!)

This post has already been read 1224 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: