Dòng cũ trời chiều

Tất cả đời anh một mùa đông,
Từ dạo em tôi bước theo chồng.
Mùa đến rồi qua trong màu xám.
Em đi sáng ấy tắt nắng hồng.

Trời tối đường xa bên bến sông,
Nhìn dòng nước cuộn sắt se lòng,
Vẫn con đò cũ dòng chảy ấy,
Mơ ước ngày xưa, một chữ không.

Quang Hy  11-2014

This post has already been read 1136 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: