Dưới Bóng Sầu Tình

Tung tăng em rải hạt tình.
Đơn phương anh nhặt sầu tình về nuôi.
Hương tình làm úa xuân tươi.
Hoa tình sầu muộn khiến người thành điên.

Lá tình đậm sắc ưu phiền.
Nhánh tình đưa đẩy vào niềm nhớ nhung.
Thân tình trĩu nặng trong lòng.
Gốc tình nuôi lớn nhớ mong về tìm

Rễ tình bám chặt đáy tim.
Trái tình ngọt đắng đời thêm đoạ đày.
Cô đơn dưới bóng tình gầy.
Hồn anh đã mất từ ngày biết em.

Quang Hy
10-2010

This post has already been read 1151 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: