Đoàn Tù Và Cây Gỗ

Trên con đường đất đỏ.
Một đoàn tù xanh xao.
Sáu nguời khiêng cây gỗ.
Chân bước thấp bước cao.

Họ đi không kịp thở.
Chân run bụng đói cào.
Bữa trưa ăn không đủ.
Mệt đến lệ muốn trào.

Hướng về ngọn cờ đỏ.
Trên chòi gác vut cao.
Cố lê chân về đó.
Trời sắp đổ mưa rào.

Ầm ỳ tiếng sấm nổ.
Mưa tuôn xuống ào ào.
Đường chợt trơn như mỡ.
Nguời đi trước trượt nhào.

Đoàn nguời nằm dưới gỗ.
Mưa lẫn với máu đào.
Tiếng rên nguời khốn khổ.
Biết có thấu trời cao.

Quang Hy 8/2009

This post has already been read 1230 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: