Hôm nay trời nhiều mây, nghĩ một ngày không nắng, nghĩ tới ai má thắm, hôn gió cũng nồng nàn…

Trưa, trưa rồi.  Mây tan.  Trời lại chang chang nắng…Ước chi đều chẳng đặng, nhớ thương hoài, tại sao?

Không lẽ trời cứ cao, cao thêm như nhà ngói…bây giờ đang bơi lội / trong lũ lụt quê nhà?

Không lẽ người cứ xa, xa nhau thêm từng bước / dù bước có đi ngược / không qua Thái Bình Dương?

Cố lý và Cố Hương…Cố Nhơn…đều vạn dặm.  Phải chi là cò trắng “dữ cô vụ tề phi!” (*)

Cùng bay lên, cùng bay / hỡi anh em tứ xứ, hỡi ai còn tư lự…thử nhớ một người yêu!

Hàng cây xanh không xiêu.  Nắng giữa ngày cứ rọi.  Gió mùa Thu chưa tới…dù Lập Thu đã lâu!

Phải chi là bồ câu, tôi che em cái nắng / tôi hôn em má thắm, bóng soi mình có đôi!

Bóng soi tôi mồ côi!  Em à, anh nói đó!  Gửi cho anh chút gió…cho anh thấy tóc em!

Gửi cho anh chút đêm / để bây giờ đừng nắng!  Đêm nay, trăng đầu tháng, sắp sửa rồi mưa Ngâu!

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Vương Bột:
Lạc hà dử cô vụ tề phi
Thu Thủy cộng Trường Giang nhất sắc.

Đã xem 1217 lần!

Leave a Reply