Hiểm Hoạ Bauxite

Đọc xong tin dữ thật bàng hoàng.
Cộng gian khúm núm rước Tàu sang.
Thật đúng cháu con Lê Chiêu Thống.
Tham quyền cố vị bán giang san.

Tây Nguyên trọng địa của nước nhà.
Nếu mai có xảy cuộc can qua.
Trước sau có địch làm sao chống.
Cái ngày mất nước chắc không xa.

Tàu kia nham hiểm miệng nghĩa nhân.
Nước ta chúng chiếm biết bao lần.
Sử sách còn ghi rành rành đó.
Sao vì lợi nhỏ để hại dân?

Hãy mau thức dậy Việt Nam ơi.
Đừng để đến khi mất nước rồi.
Oằn oại đớn đau trong tay giặc.
Ôm hận vong nô đến muôn đời.

Quang Hy – 2009

This post has already been read 1209 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Thương nhớ An Giang vùng đất sơn kỳ thủy tú

Trên vùng địa lý của miền đất An-Giang ở phương Nam từ xưa cho đến nay, nếu không có được dòng chảy của con sông…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: