Hiểm Hoạ Bauxite

Đọc xong tin dữ thật bàng hoàng.
Cộng gian khúm núm rước Tàu sang.
Thật đúng cháu con Lê Chiêu Thống.
Tham quyền cố vị bán giang san.

Tây Nguyên trọng địa của nước nhà.
Nếu mai có xảy cuộc can qua.
Trước sau có địch làm sao chống.
Cái ngày mất nước chắc không xa.

Tàu kia nham hiểm miệng nghĩa nhân.
Nước ta chúng chiếm biết bao lần.
Sử sách còn ghi rành rành đó.
Sao vì lợi nhỏ để hại dân?

Hãy mau thức dậy Việt Nam ơi.
Đừng để đến khi mất nước rồi.
Oằn oại đớn đau trong tay giặc.
Ôm hận vong nô đến muôn đời.

Quang Hy – 2009

This post has already been read 1224 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: