Kim Lăng Hoài Cổ

Nguyên tác: Lưu-Vũ-Tích

金陵懷古
王濬樓船下益州
金陵王氣黯然收
千尋鐵鎖沉江底
一片阬降出石頭
人世幾回傷往事
山刑依舊枕寒流 .
從金四海為家日
故縲簫簫蘆狄秋

劉禹錫

Kim lăng hoài cổ 

Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu,
Kim lăng vương khí ảm nhiên thu.
Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để,
Nhất phiến hàng phan xuất Thạch đầu.
Nhân thế kỷ hồi thương vãng sự,
Sơn hình y cựu chẩm hàn lưu.
Tùng kim tứ hải vi gia nhật,
Cố lũy tiêu tiêu lô địch thu.

~Lưu-Vũ-Tích~

Chú thích:

Kim lăng: Nam kinh. Kinh đô triều Ngô thời Tam quốc.
Vương Tuấn: Đời Tấn. Thứ sử Ích châu

Bài dịch: 

Vương-Tuấn, thuyền lầu, xuống Ích-Châu,
Kim-Lăng, vương khí tối đen mầu.
Nghìn tầm, khóa sắt chìm sông đáy,
Một tấm phan hàng nổi núi đầu.
Chuyện cũ, người đời buồn lắm lúc,
Hình non, sông lạnh, vẫn kê đầu.
Là nhà, bốn biển nay đều thế,
Lũy cũ, vi vu tiếng địch lau…
~Anh-Nguyên~

This post has already been read 2070 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: