Ngu mỹ nhân, Hứa-Thị 許 氏 (Đời Thanh)

虞 美 人 

君 王 意 氣 盡 江 東,
賤 妾 何 堪 入 漢 宮。
碧 血 化 為 江 上 草,
花 開 更 比 杜 鵑 紅。

許 氏

Ngu mỹ nhân 

Quân vương ý khí tận Giang Đông,
Tiện thiếp hà kham nhập Hán cung.
Bích huyết hoá vi giang thượng thảo,
Hoa khai cánh tỷ đỗ quyên hồng.

~Hứa-Thị~

Dịch:

Người đẹp Ngu-Cơ 

Khí vương tận tại Giang-Đông,
Thiếp sao kham ở Hán cung bây giờ!…
Máu xanh hóa cỏ bên bờ,
Màu hoa nở đỏ tựa hồ đỗ quyên.

~Anh-Nguyên~

This post has already been read 2393 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: