Hồi Ký Miền Nam | Bà Mẹ Điên

**Audio - Video
Người đọc : MC Hồng Phúc
Tác giả : Lang Le
Kỹ thuật : PUB
—————————————-
Đợi nhau tàn cuộc hoa này,
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ…
(Phạm Thiên Thư)


Minor With Cricket của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/

 67 total views,  1 views today

Bình luận