[ Tập 702 ] Chuyện ma có thật : Con quỷ trong Miếu hoang

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham

Tập 702 bao gồm các chuyện :
– Hai con ma da ( Đà Nẵng )
– Con quỷ trong Miếu hoang ( Đà Nẵng )
– Ba chuyện ma khi đi lính ( Sư đoàn 5 – Tây Ninh )

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 15 total views,  1 views today

Bình luận