[ Tập 703 ] Chuyện ma có thật : Tầng địa ngục thứ 11

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 703 bao gồm các chuyện :
– Tầng địa ngục thứ 11
– Ngủ nhờ nghĩa địa
– Chơi trốn tìm ( An Giang )
– Người chở đường
—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 18 total views,  1 views today

Bình luận