Ngày Uất Hận

Ngày Uất Hận

(Tự hoạ)

Hận Tháng Tư ngày cách biệt nhau
Bình minh lịm nắng đỏ loang màu
Nguời trôi biển đảo thuyền nan khuất
Kẻ vướng cùm gông áo trận nhàu
Cháu Mác rời rừng ngây của cải
Con Rồng mất tổ rét niềm đau
Ôi giờ súng gãy trùm đêm tối
Cả nước vùi thây dưới gót Tàu

Bửu Tủng
30/4/2018

Bài xướng:

Tháng Mất Nhau

Một Tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thấm hoen màu
Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngả
Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu
Tiếng sét ly tan rền tủi nhục
Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau
Anh bồng súng chặn cờ phương Bắc
Mở lối cho em thoát xuống tàu

Bửu Tùng
6/4/2017

This post has already been read 989 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: