Tháng Tư / Tháng Tư Riêng / Ôi Tháng Tư Đen

THÁNG TƯ

Tháng tư nộ sóng vỗ bờ thương
Bọt nhớ chênh chao ruổi dặm trường
Phượng đỏ vô tư màu lửa đốt
Ve sầu mẫn cảm tiếng đời vương
Bưng tai thụ hưởng ruồi bu mật
Mở mắt lìa chia nghé lạc đường
Bướm mãi yêu hoa hay bởi nhụy?
Đêm quỳnh vắng vẻ,lặng thầm hương…

Lý Đức Quỳnh – Tháng 4-2018

*

Bài họa:

THÁNG TƯ RIÊNG

Lạ quá, vườn sau lại nhớ thương
Tháng tư năm ấy rời xa trường
Bạch mai  xuân vãn đành xao xuyến
Hồng phượng hạ về khiến vấn vương
Đỗ vũ khát khao soi bóng nước
Hoàng quyên mộng mị đợi bên đường
Hè ơi, quên bẵng ve sầu gọi
Quỳnh nở vàng tươi ngát sắc hương…

Mai thôn 29 -4 – 2018
CAO MỴ NHÂN

*

ÔI THÁNG TƯ ĐEN

Ôi Tháng Tư Đen thật thảm thương,
Miền Nam đang thắng giữa sa trường.
Thế nhưng phải chịu đầu hàng giặc,
Rồi lại đành cam tủi hận vương !
Quan lính tan đàn đau xẻ nghé,
Toàn dân vượt biển quyết tìm đường !
Bốn ba năm… vẫn còn tang tóc…
Đất khách vời trông khóc cố hương !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

This post has already been read 1086 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: