Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam

Một thuở yên ba sóng cuộn thành
Ngút ngàn bão nổi giạt rừng xanh
Tuốt gươm dũng khí điều muôn trận
Thúc ngựa uy danh chuyển vạn binh!
Ðất mất, quân tan, sầu vận nước
Phận nhàn, quốc loạn, nhục thân mình!
Thà đem tiết tháo như danh tướng
Chịu nát thân vùi chốn địa linh!

Ðịa linh sinh tuấn kiệt trần gian
Lưu sử ngàn sau há luận bàn
Mãnh tướng trận tiền gương dũng liệt
Hiền thần dưới trướng rạng tâm can!
Thủ Huân, kiêu hãnh lòng dân tộc
Trương Ðịnh, vinh danh trang sử vàng!
Thà chết khỏi nhìn non nước nhục
Khoa Nam theo vết tướng nhà Nam!

San Jose, 30/4/10
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

*

Thâu gươm xếp giáp chết theo thành
Danh ấy lưu truyền sáng sử xanh
Xác sẽ tan về vùng cát bụi
Hồn còn tụ lại chốn quân binh
Quay lưng trở gót hèn nhân cách
Ngoảnh mặt bó tay nhục phận mình
Chói lọi tướng quân đầy tiết tháo
Chọn đường hòa nhập giữa sinh linh!

Sinh linh! Bái biệt đúng thời gian!
Quốc sự còn đâu chuyện luận bàn
Quyết giữ trung trinh tình kết hợp
Đã phò tận tụy nghĩa liên can
Trông ra biển đảo thương màn tối
Ngoảnh lại núi sông xót giấc vàng
Thời thế thì thôi đành phải thế
Nằm đây tuẫn tiết rạng nhà Nam.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Cali,USA.

[yourchannel user=”CNN” search=”Tướng Nguyễn Khoa Nam”]

This post has already been read 1190 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Thương nhớ An Giang vùng đất sơn kỳ thủy tú

Trên vùng địa lý của miền đất An-Giang ở phương Nam từ xưa cho đến nay, nếu không có được dòng chảy của con sông…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: