Xuân Mãi Trong Lòng / Hẹn Một Mùa Xuân

Xuân Mãi Trong Lòng
Họa bài “Khai Bút Mừng Xuân

Sống sao thanh thản được là mừng
Là… giữ cho mình muôn thuở xuân
Gặp lúc gian nan không chán nản
Phải thời khốn đốn chẳng u buồn
Thây đời ba chuyện bày lươn lẹo
Mẹ kiếp bảy điều đặt dửng dưng
Cứ sống hồn nhiên theo lẽ phải
Lên voi xuống chó khó thay lòng!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Mồng Hai, Tết Mâu Tuất 2018.

*

Đảo Vận Họa:
Hẹn Một Mùa Xuân

Kiếm mài bóng nguyệt khó sờn lòng
Mọi sự viên thành chẳng tự dưng
Trót hẹn trở về xây nghiệp vững
Đã thề quay lại giải oan buồn
Hát lời khí phách vang lừng hạ
Tấu khúc oai hùng rộn rã xuân
Lớp lớp vùng lên ngời ánh thép
Ba miền hòa đẹp khúc giao mừng.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Mồng Hai,Tết Mâu Tuất 2018

This post has already been read 1096 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: