Theo đường link của thi huynh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt gởi trên email. Quỳnh có vào đọc bài thơ
Tuyệt thế tài hoa … Khuất Ngã Huệ Thu Lục Bát, và đã mạo muội làm bài họa:

Cảo Thơm Lần Giở Trước Đèn*

Những tưởng cũ xưa bỏ lại rồi
Chân thường giá trị vẫn truyền thôi
Cảo hương rực ngát nguồn thanh thủy
Tâm xạ lừng thơm cõi khoáng đời
Cũng bước thung thăng miền tục cảnh
Nên lòng lãng đãng chốn trùng khơi
Hồn nhiên khách lữ luôn ngày mới
Vi diệu nhân tình mãi nụ tươi
Dưới ánh đèn nay ngời ngữ lục
Mà danh vạn thuở đã vang lời

Lý Đức Quỳnh

*

Thơ Quán Thủ
Lấy từ di bút Hán Tự của Tiền Bối Chưởng Môn Hà Thượng Nhân, ghi bìa sau tập Tứ Tuyệt Huệ Thu:
Tuyệt Thế Tài Hoa Khuất Ngã Huệ Thu Lục Bát

Phiên bản:
Tuyệt thế tài hoa khuất ngã huệ thu lục bát
Vô song mẫn tiệp vi quân hà thượng thi ca

Hà Thượng Nhân Trang Tặng.

Tuyệt Thế Tài Hoa Khuất Ngã Huệ Thu Lục Bát

Tuyệt vời trên cả tuyệt vời rồi
Thế đứng “nữ hoàng” xứng đáng thôi
Tài ấy ít ai tranh được ghế
Hoa hơn ngàn đóa tỏa thơm đời
Khuất tầng mây tản trời xanh dậy
Ngã bóng triều dâng sóng bạc khơi
Huệ nở vươn chồi cành lóng lánh
Thu về trải lá sắc vàng tươi
Lục tống*: tải truyền mang dấu tích
Bát tiên*: nức nở ngợi khen lời!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
12- 2017

(Viết sau khi đọc cuốn Lục Bát Huệ Thu)

*

“nữ hoàng” lục bát : danh hiệu nữ sĩ Huệ Thu được ban tặng.

Cổ ngữ.

Lục tống: Tờ công văn có sao chép…gởi ra phổ biến…

Bát tiên: Tám vị tiên: Chung Ly Quyền, Lã Động Tần, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cữu, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử. Người ta hay vẽ hình tám vị tiên này trên màn trướng hay sản phẩm sành sứ, ví như bát cồ “Bát Tiên Bách Thọ” 8 vị tiên và 100 chữ thọ:

Ngu hạ xin làm một vế, vế sau kính nhường quý cao nhân.

TQP

Leave a Reply