Chào Xuân

Chào Xuân

Trầm hương linh khí quyên non sông
Thành kính tri ân trọn tấm lòng
Thạch Hãn triều dâng lời hạnh ngộ
Hiếu Giang nước đổ tiếng đàn trong
Ô Lâu thuyền đợi đưa mai thắm
Vĩnh Định đò sang gửi thiệp hồng
Ác mộng lửa binh vào dĩ vãng
Chào xuân tiên nhạc vọng thinh không

Lý Hiểu
11/2010

*

Dòng Sông Thao Thức Xuân Về
Họa

Ôm hoài thao thức chuyện dòng sông
Đá đổ mồ hôi thấu nỗi lòng
Tàn cuộc chiến chinh chờ gạn đục
Hết đời dâu bể đợi khơi trong
Đưa con mắt ngắm chân trời tím
Đón cánh hoa rơi phận má hồng
Bến Hải, Hiếu Giang, ôi Thạch Hãn
Xuân về nơi  đó nhớ ai không?

Phan Khâm

This post has already been read 763 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: