Hoàng Hôn

(Song phi điệp vận)

Lố nhố sông Đông rạng ráng chiều
Lờ mờ bỏng lỏng sóng liu điu
Chàng ràng dưới lưới ngư từ bến
Rải rác đồng không mục thúc tiêu
Nhạn ngán đường trường sương lác đác
Ve e hán hạn gió đìu hiu
Sầu đâu phút chút chung thiền giục
Lả chả buồn tuôn lụy thủy triều…

Khuyết Danh

*

Bài họa vận:
(Để tưởng nhớ cổ nhân)

Lồ lộ sông Đông đóng mống chiều
Thênh thênh dòng rộng sóng phiu điu
Đường trường lục tục Canh nhanh bước
Chặng ngắn tà tà Mục giục tiêu
Lúi húi Ngư dư chừ lủi thủi
Lang bang Tiều trĩu kiểu hiu hiu
Mây Tây lảng vảng vàng ưng ửng
Gờn gợn lăn tăn lộng bóng triều…

Sỹ Bình

This post has already been read 968 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: