Tâm Sự Cái Giường Hư

Ngày tháng cô đơn ở góc nhà
Nằm nghe lũ mọt cứ đùn ra
Ngả lưng lúc mới người ngon giấc
Vỡ mộng bây giờ chúng phụ ta
Ngửa mặt từng phen kề vóc ngọc
Què chân ngàn thuở biệt phòng hoa
Từ khi bụi bám vào thanh thế
Chiếu Phụng mền Loan thảy lánh xa…

Tiến Đức

*

Bài họa vận:

Tủi phận giường hư bỏ xó nhà!
Tháng ngày đen tối chán chường ra!
Bàng hoàng mộng vỡ đau lòng gỗ
Rệu rã thân thời hổ mặt ta
Chẳng vững chân mình khi đỡ vạt
Sao an dạ khách lúc mơ hoa?
Từ đây lạnh giá tình chăn chiếu
Bụi bám thanh danh đời xót xa!…

Sỹ Bình

This post has already been read 945 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: