TỰ THUẬT

[1]
TỰ THUẬT 

Tuổi đời tám chục xưa nay hiếm!
Dâu bể kinh qua mấy thập niên.
Nước mất nhà tan tù cải tạo,
Lưu vong ly tán lại đoàn viên.
Quê hương giặc giã còn phong tỏa,
Đất khách thân bằng vẫn kết liên.
Tị nạn một đi không trở lại,
Lời thề son sắt quyết trung kiên.

California, October 15, 2017
HỒ CÔNG TÂM

[2]
BÁT TIÊN PHONG ĐỘ 

Thưa rằng: Bát thập đẹp như tiên
Sức khỏe xem ra giống tráng niên
Nhớ mãi xuân xưa đi mặt trận
Thương hoài thu mới dạo công viên
Nghe xa tiếng quốc mời khai hội
Sầu cạn lời thơ trải viễn liên
Huynh đệ bên trời nghe pháo lệnh
Muôn người như một giữ tâm kiên …

Hawthorne Oct. 15th 2017
CAO MỴ NHÂN

[3]
ĐỒNG CẢM CAO NIÊN 

Đồng cảm lưu vong với bạn hiền
Những mong tình táo tuổi cao niên
Khi xưa bảy chục như khan hiếm
Hiện tại tám mươi vẫn lạc viên
Quốc ngữ bảo tồn vui sáng tác
Văn thơ xây dựng nguyện cầu liên
Tha hương vẫn giữ lòng trung thực
Nhớ nước không giờ bỏ chữ kiên!

Texas, October 15,2017
HOÀI VIỆT

[4]
CHƯA KỂ HIẾM…

Tám chục đời ông chưa kể hiếm,
Tuổi này đáng gọi tuổi thâm niên.
Văn chương phóng khoáng gìn quan cách,
Chữ nghĩa tài hoa ẩn mệnh viên.
Đất khách lưu vong lòng héo hắt,
Quê nhà tha thiết mối tương liên.
Tóc tuy có bạc tâm còn vững…
Thù lũ vong nô chí định kiên !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

[5]
GIỮ LÒNG KIÊN

Sống vui bát thập dường như hiếm
Lai láng hồn thơ! Nhất lão niên!
Bảy chữ lượn lờ, xao bạn hữu
Tám câu uyển chuyển, rộn thành viên
Trải tâm truyền ý khơi đoàn kết
Chấp bút trao lời gợi hợp liên
Nếu muốn hồi quy về cố quốc
Diệt thù quyết chí giữ lòng kiên

PHƯƠNG HOA

This post has already been read 1031 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: