Muốn Lên Cung Trăng

Tôi sắp di cư lên chị Hằng,
Hỏi ai cùng muốn với tôi băng.
Nắm tay chú Cuội cười vui nhỉ;
Ngồi gốc cây Đa thở nhẹ chăng?
Cuộc thế chán phèo thơ thẩn mãi;
Ngục tình giam hãm thoát ly phăng.
Lên trăng xây đắp giang san mới,
Bỏ lại trần gian chuyện nhố nhăng!…

Nguyễn Vỹ.

*

*Bài họa vận:

Y hẹn cùng ai đến xứ Hằng,
Bao giờ ta lại với ta băng?…
Phi thuyền chịu rước mình không nhỉ;
Hỏa tiển nhờ đưa khách được chăng?
Trên ấy Hằng Nga cho ở đậu;
Dưới này thiên hạ chịu đi phăng?
Lên trăng tựa gốc cây Đa mát,
Rủ Cuội say Rằm tán cuội nhăng…

Sỹ Bình.

This post has already been read 997 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: