Mùa Xuân Không Hẹn / Xuân Ly Xứ

Mùa Xuân Không Hẹn

Không hẹn mà sao Xuân cứ sang,
Xa quê nào thấy cánh mai vàng.
Nâng ly rượu quý lòng thêm thẹn,
Nhắp chén trà ngon dạ chẳng an.
Bạn hữu những ai còn với mất ?
Người thương ắt hẳn đã sang ngang !
Bao năm lưu lạc phương trời lạ,
Tri kỷ, mấy người vẫn hỏi han ?!

LỆ-KHANH
(Xuân Đinh Dậu)

*

       bài hoạ:
Xuân Ly Xứ

Nguời ơi cứ mỗi độ Xuân sang
Hờ hững dù hoa mai rộ vàng
Lý trí vương sầu lòng chẳng ổn
Tâm tư trĩu nặng dạ không an
Cung đàn lỗi nhịp luôn chùng lạc
Điệu nhạc sai giây mãi trái ngang
Mấy thập niên buồn ly biệt xứ
Thì còn chi nữa hỏi cùng han !!!

THANH HOÀNG
(CA  Xuân 2017)

This post has already been read 1169 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: