Xuân Viễn Xứ & Kiếp Tha Hương

Xuân Viễn Xứ

Mỗi năm Tết đến thấy thêm già,
Cuộc sống quê người chẳng gấm hoa.
Tổ quốc hằng mong giờ biến đổi,
Non sông luống đợi phút sum hòa.
Ất Mùi thảm họa mau đưa tiễn,
Năm Mới an bình hãy đón qua.
Thao thức hướng về nơi đất Mẹ,
Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta ?!

            LỆ-KHANH

Mến họa thơ Thi sĩ Lệ Khanh

Kiếp Tha Hương

Vui vẻ, thong dong với tuổi già
Đêm về thưởng nguyệt, sáng xem hoa
An nhiên, tự tại lòng thanh thản
Bình dị, thân thương dạ hiệp hòa
Sửa soạn giò lan mừng Tết đến
Trang hoàng bàn tiệc đón Xuân qua
Giao thừa pháo nổ chào năm mới
Cạn chén bồ đào !  Nhớ bạn ta !!!

THANH  HOÀNG
(Đầu Xuân 2016 )

This post has already been read 1189 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: